دی ۳۰, ۱۳۹۶

تعریف مارکتینگ

تعریف مارکتینگ چیست؟ مارکتینگ چیست؟ مارکتینگ یک راهبرد سازمانی است از مجموعه فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان به‌گونه‌ای که منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران […]